Đánh bóng đồ đồng

Email In
1Các vật dùng bằng đồng khi mới thường rất đẹp vì có màu vàng chói tươi mắt. Sau một thời gian các vệt đen từ từ xuất hiện. Để đánh bóng loại vật dụng này, bạn không nên dùng xà phòng.
2
Đồ đồng
3
Tượng đồng
Hãy cho vào một nhúm muối cùng với giấm, chùi bằng khăn giấy.
Theo amthuc