IDM.v5.18 Build 3 + Crack dành cho win 7

Email In
images_copyKhi bạn cài Win7 thì dù bạn cài bản IDM nào dù có crack được ở windows nào thì vào win 7 vẫn không crack được, nó cứ bảo là bị block rất bực mình.
Mình post cho các bạn bản IDM mới nhất crack được cho win 7, có crack dành cho HDH khác luôn:

Download: http://www.fileden.com/files/2009/3/16/2365890/IDM.rar

Khi các bạn down về gải nén ra và cài đặt file seup, sau khi cài đặt bạn giải nén file Crack(win7)IDM.5.18.Build.3.rar sẽ thấy 3 file, bạn copy vào nơi cài đặt và chạy lần lượt như sau: 1.xoakey.reg    2. regkey.reg    3. IDMan.exe. Xong rồi đó, bạn đừng update nha! nếu không sẽ mất crack

Chú ý: nếu bạn cài vào nhưng chưa crack nhưng nó vẫn báo là đã bị block thì bạn sử dụng chương trình sau để gỡ nó ra
http://kienthuc.com.vn/news/index.php?option=com_content&view=article&id=35379:g-sch-cac-chng-trinh-bng-your-uninstall-lam-sch-may-tinh&catid=65:th-thut&Itemid=162

Trong lúc gỡ nó bảo khởi đông lại thì bạn chọn "No" và để Your Uninstall tiếp tục chạy